MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

[x]
1/2 Prince

NỘI DUNG : Vào khoảng những năm 2100, con người đã phát triển được 1 loại game là thực tế ảo. Feng Lan (nhân vật chính, con gái) cá độ với người em sinh đôi. là sẽ đánh thắng thằng em của mình trong game, game có tên là Second life (thế giới thứ 2). Feng Lan trỡ thành 1 người đặt biệt nhất trong game.

Tên chương Ngày Đăng
1/2 Prince chap 75 20/05/2017
1/2 Prince chap 74 20/05/2017
1/2 Prince chap 73 20/05/2017
1/2 Prince chap 72 20/05/2017
1/2 Prince chap 71 20/05/2017
1/2 Prince chap 70 20/05/2017
1/2 Prince chap 67 20/05/2017
1/2 Prince chap 65 20/05/2017
1/2 Prince chap 64 20/05/2017
1/2 Prince chap 63 20/05/2017
1/2 Prince chap 62 20/05/2017
1/2 Prince chap 61 20/05/2017
1/2 Prince chap 60 20/05/2017
1/2 Prince chap 59 20/05/2017
1/2 Prince chap 58 20/05/2017
1/2 Prince chap 57 20/05/2017
1/2 Prince chap 56 20/05/2017
1/2 Prince chap 55 20/05/2017
1/2 Prince chap 54 20/05/2017
1/2 Prince chap 53 20/05/2017
1/2 Prince chap 52 20/05/2017
1/2 Prince chap 51 20/05/2017
1/2 Prince chap 50 20/05/2017
1/2 Prince chap 49 20/05/2017
1/2 Prince chap 48 20/05/2017
1/2 Prince chap 47 20/05/2017
1/2 Prince chap 46 20/05/2017
1/2 Prince chap 45 20/05/2017
1/2 Prince chap 44 20/05/2017
1/2 Prince chap 43 20/05/2017
1/2 Prince chap 42 20/05/2017
1/2 Prince chap 41 20/05/2017
1/2 Prince chap 40 20/05/2017
1/2 Prince chap 39 20/05/2017
1/2 Prince chap 38 20/05/2017
1/2 Prince chap 37 20/05/2017
1/2 Prince chap 36 20/05/2017
1/2 Prince chap 35 20/05/2017
1/2 Prince chap 34 20/05/2017
1/2 Prince chap 33 20/05/2017
1/2 Prince chap 32 20/05/2017
1/2 Prince chap 31 20/05/2017
1/2 Prince chap 30 20/05/2017
1/2 Prince chap 29 20/05/2017
1/2 Prince chap 28 20/05/2017
1/2 Prince chap 27 20/05/2017
1/2 Prince chap 26 20/05/2017
1/2 Prince chap 25 20/05/2017
1/2 Prince chap 24 20/05/2017
1/2 Prince chap 23 20/05/2017
1/2 Prince chap 22 20/05/2017
1/2 Prince chap 21 20/05/2017
1/2 Prince chap 20 20/05/2017
1/2 Prince chap 19 20/05/2017
1/2 Prince chap 18 20/05/2017
1/2 Prince chap 17 20/05/2017
1/2 Prince chap 16 20/05/2017
1/2 Prince chap 15 20/05/2017
1/2 Prince chap 14 20/05/2017
1/2 Prince chap 13 20/05/2017
1/2 Prince chap 12 20/05/2017
1/2 Prince chap 11 20/05/2017
1/2 Prince chap 10 20/05/2017
1/2 Prince chap 9 20/05/2017
1/2 Prince chap 8 20/05/2017
1/2 Prince chap 7 20/05/2017
1/2 Prince chap 6 20/05/2017
1/2 Prince chap 5 20/05/2017
1/2 Prince chap 4 20/05/2017
1/2 Prince chap 3 20/05/2017
1/2 Prince chap 2 20/05/2017
1/2 Prince chap 1 20/05/2017