MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Giải Thoát

NỘI DUNG : Hyeongoh là một học sinh khuyết tật với học lực đầu toàn trường. Chuỗi ngày đi học luôn chìm trong đau khổ vì luôn bị bạo hành và bắt nạt bởi một đám du côn trong trường, đến khi cậu gặp được một người chịu đứng lên để bảo vệ cậu....

Tên chương Ngày Đăng
Giải Thoát 20 01/04/2018
Giải Thoát 19 05/03/2018
Giải Thoát 18 05/03/2018
Giải Thoát 17 05/03/2018
Giải Thoát 16 05/03/2018
Giải Thoát 015 05/03/2018
Giải Thoát 14 17/01/2018
Giải Thoát 13 12/01/2018
Giải Thoát 12 12/01/2018
Giải Thoát 11 23/12/2017
Giải Thoát 10 17/12/2017
Giải Thoát 9 08/12/2017
Giải Thoát 7 02/12/2017
Giải Thoát 6 18/11/2017
Giải Thoát 5 09/11/2017
Giải Thoát 4 07/11/2017
Giải Thoát 3 07/11/2017
Giải Thoát 2 07/11/2017
Giải Thoát 1 07/11/2017