MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Mr.Fullswing

NỘI DUNG : Nhân vật chính trong truyện là Saruno Amakuni, một thiếu niên có sức mạnh phi thường nhưng cũng là một thiếu niên luôn tìm kiếm một người bạn gái một cách tuyệt vọng.Tại sao ư? Trả lời: biến thái và luôn gây rắc rối.Cậu ta kết thân với Kengo Sawamatsu, họ luôn đồng hành với nhau trong suốt bộ truyện để hoàn thành ước mơ của Saruno: Hẹn hò với Nagi Torii- quản lí đội bóng chày trường Juunishi. Để đạt được mục đích, cậu quyết định gia nhập đội bóng , mà những chướng ngại, thử thách, những người bạn mới, kình địch lẫn tình địch đang chờ đợi cậu - một tên lính mới. Tuy thế, với quyết tâm có được trái tim của Nagi và sự giúp đỡ của người bạn thân của mình, cậu vào đội để tìm chỗ đứng và danh vọng cho chính bản thân mình

Tên chương Ngày Đăng
Mr.Fullswing HIT 99 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 98 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 97 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 96 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 95 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 94 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 93 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 92 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 91 11/01/2018
Mr.Fullswing Hit 90 11/01/2018
Mr.Fullswing Hit 89 11/01/2018
Mr.Fullswing Hit 88 11/01/2018
Mr.Fullswing Hit 87 11/01/2018
Mr.Fullswing Hit 86 11/01/2018
Mr.Fullswing Hit 85 11/01/2018
Mr.Fullswing Hit 84 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 83 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 82 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 81 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 80 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 79 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 78 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 77 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 76 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 75 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 74 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 73 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 72 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 71 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 70 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 69 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 68 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 67 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 66 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 65 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 64 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 63 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 62 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 61 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 60 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 59 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 58 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 57 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 56 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 55 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 54 11/01/2018
Mr.Fullswing Hit 53 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 52 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 51 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 50 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 49 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 48 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 47 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 46 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 45 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 44 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 43 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 42 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 41 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 40 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 39 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 38 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 37 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 36 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 35 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 34 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 33 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 32 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 31 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 30 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 29 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 28 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 27 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 26 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 25 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 24 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 23 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 22 11/01/2018
Mr.Fullswing HIT 21 11/01/2018
Mr.Fullswing hit 20 11/01/2018
Mr.Fullswing hit 19 11/01/2018
Mr.Fullswing hit 18 11/01/2018
Mr.Fullswing hit 17 11/01/2018
Mr.Fullswing hit 16 11/01/2018
Mr.Fullswing hit 15 11/01/2018
Mr.Fullswing hit 14 11/01/2018
Mr.Fullswing hit 13 11/01/2018
Mr.Fullswing hit 12 11/01/2018
Mr.Fullswing hit 11 11/01/2018
Mr.Fullswing hit 10 11/01/2018
Mr.Fullswing hit 9 11/01/2018
Mr.Fullswing hit 8 11/01/2018
Mr.Fullswing hit 7 11/01/2018
Mr.Fullswing hit 6 11/01/2018
Mr.Fullswing hit 5 11/01/2018
Mr.Fullswing hit 4 11/01/2018
Mr.Fullswing hit 3 11/01/2018
Mr.Fullswing hit 2 11/01/2018
Mr.Fullswing hit 1 11/01/2018