MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

[x]
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên

NỘI DUNG : Thiếu niên tu chân mạnh nhất Cửu Châu Đại Lục, vì tu luyện cấm kỵ tâm pháp mà bị gia tộc hành hình, được mẫu thân cứu, ngoài ý muốn xuyên không tới Địa cầu, từ nay về sau mở ra con đường tu chân nơi đô thị đầy diễm ngộ

Tên chương Ngày Đăng