MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

[x]
Đấu Chiến Thắng Phật

NỘI DUNG : Tôn Ngộ Không sau khi thỉnh kinh thành công, trở thành Đấu Chiến Thắng Phật. Nhưng lần này lại nhắm Kim Cang Bổng vào Đường Tam Tạng, có phải là đã khuất phục Tâm Ma?