MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Huyền Giới Chi Môn

NỘI DUNG : Trời giáng thần vật! Dị huyết phụ thể ! quần tiên kinh sợ, vạn ma tránh lui. Cố sự về Một thiếu niên đi ra từ Đông Châu đại lục, lập chí trở thành cường giả, quát tháo ngân hà, đại náo tam giới...

Tên chương Ngày Đăng