MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Huyết Ma Nhân

NỘI DUNG : Sinh viên đại học năm nhất Chu tiểu an tình cờ có được một chiếc nhẫn không rõ lai lịch, trong miệng hắn bất ngờ chui ra một cái huyết ma nhân, một bí mật kinh thiên về nhân loại lập tức được vạch trần...

Tên chương Ngày Đăng
Chap 28 21/07/2015
Chap 27 21/07/2015
Chap 26 21/07/2015
Chap 25 21/07/2015
Chap 24 21/07/2015
Chap 23 21/07/2015
Chap 22 21/07/2015
Chap 21 21/07/2015
Chap 20 21/07/2015
Chap 19 21/07/2015
Chap 18 21/07/2015
Chap 17 21/07/2015
Chap 16 21/07/2015
Chap 15 21/07/2015
Chap 14 21/07/2015
Chap 13 21/07/2015
Chap 12 21/07/2015
Chap 11 21/07/2015
Chap 10 21/07/2015
Chap 9 21/07/2015
Chap 8 21/07/2015
Chap 7 21/07/2015
Chap 6 21/07/2015
Chap 5 21/07/2015
Chap 4 21/07/2015
Chap 3 21/07/2015
Chap 2 21/07/2015
Chap 1 21/07/2015