MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

[x]
Naruto

NỘI DUNG : Mười hai năm trước khi bộ truyện này bắt đầu, con Hồ Ly Chín Đuôi đã tấn công ngôi làng ninja Mộc Diệp (Nhật: 木ノ葉隠れ, Konohagakure?). Đủ sức mạnh để khiến sóng thần nổi dậy và san bằng núi non chỉ với một trong số chín cái đuôi của nó, nó đã gây nên sự hỗn loạn tột cùng và giết chóc nhiều người, cho tới khi người lãnh đạo của Mộc Diệp – ngài Hokage Đệ Tứ đã hi sinh để phong ấn con quái vật vào bên trong Naruto bằng Quỷ Tử Phong Ấn Thuật (Kin Jutsu Ogi! "Shiki Fuin" ) (Một thuật cấm phải đánh đổi bằng tính mạng)khi cậu ta mới sinh. Hokage Đệ Tứ, người được vinh danh vì đã phong ấn con yêu hồ li, mong muốn Naruto được tôn trọng vì đã là thân xác chứa đựng con quái vật.Đứa trẻ đó là Naruto Uzumaki

Tên chương Ngày Đăng
Naruto chap 700.5 03/05/2017
Naruto chap 700 03/05/2017
Naruto chap 699 03/05/2017
Naruto chap 698 03/05/2017
Naruto chap 697 03/05/2017
Naruto chap 696 03/05/2017
Naruto chap 695 03/05/2017
Naruto chap 694 03/05/2017
Naruto chap 693 03/05/2017
Naruto chap 692 03/05/2017
Naruto chap 691 03/05/2017
Naruto chap 690 03/05/2017
Naruto chap 689 03/05/2017
Naruto chap 688 03/05/2017
Naruto chap 687 03/05/2017
Naruto chap 686 03/05/2017
Naruto chap 685 03/05/2017
Naruto chap 684 03/05/2017
Naruto chap 683 03/05/2017
Naruto chap 682 03/05/2017
Naruto chap 681 03/05/2017
Naruto chap 680 03/05/2017
Naruto chap 679 03/05/2017
Naruto chap 678 03/05/2017
Naruto chap 677 03/05/2017
Naruto chap 676 03/05/2017
Naruto chap 675 03/05/2017
Naruto chap 674 03/05/2017
Naruto chap 673 03/05/2017
Naruto chap 672 03/05/2017
Naruto chap 671 03/05/2017
Naruto chap 670 03/05/2017
Naruto chap 669 03/05/2017
Naruto chap 668 03/05/2017
Naruto Chap 667 03/05/2017
Naruto Chap 666 03/05/2017
Naruto Chap 665 03/05/2017
Naruto Chap 664 03/05/2017
Naruto Chap 663 03/05/2017
Naruto Chap 662 03/05/2017
Naruto Chap 661 03/05/2017
Naruto Chap 660 03/05/2017
Naruto Chap 659 03/05/2017
Naruto Chap 658 03/05/2017
Naruto Chap 657 03/05/2017
Naruto Chap 656 03/05/2017
Naruto Chap 655 03/05/2017
Naruto Chap 654 03/05/2017
Naruto Chap 653 03/05/2017
Naruto Chap 652 03/05/2017
Naruto Chap 651 03/05/2017
Naruto Chap 650 03/05/2017
Naruto Chap 649 03/05/2017
Naruto Chap 648 03/05/2017
Naruto Chap 647 03/05/2017
Naruto Chap 646 03/05/2017
Naruto Chap 645 03/05/2017
Naruto Chap 644 03/05/2017
Naruto Chap 643 03/05/2017
Naruto Chap 642 03/05/2017
Naruto Chap 641 03/05/2017
Naruto Chap 640 03/05/2017
Naruto Chap 639 03/05/2017
Naruto Chap 638 03/05/2017
Naruto Chap 637 03/05/2017
Naruto Chap 636 03/05/2017
Naruto Chap 635 03/05/2017
Naruto Chap 634 03/05/2017
Naruto Chap 633 03/05/2017
Naruto Chap 632 03/05/2017
Naruto Chap 631 03/05/2017
Naruto Chap 630 03/05/2017
Naruto Chap 629 03/05/2017
Naruto Chap 628 03/05/2017
Naruto Chap 627 03/05/2017
Naruto Chap 626 03/05/2017
Naruto Chap 625 03/05/2017
Naruto Chap 624 03/05/2017
Naruto Chap 623 03/05/2017
Naruto Chap 622 03/05/2017
Naruto Chap 621 03/05/2017
Naruto Chap 620 03/05/2017
Naruto Chap 619 03/05/2017
Naruto Chap 618 03/05/2017
Naruto Chap 617 03/05/2017
Naruto Chap 616 03/05/2017
Naruto Chap 615 03/05/2017
Naruto Chap 614 03/05/2017
Naruto Chap 613 03/05/2017
Naruto Chap 612 03/05/2017
Naruto Chap 611 03/05/2017
Naruto Chap 610 03/05/2017
Naruto Chap 609 03/05/2017
Naruto Chap 608 03/05/2017
Naruto Chap 607 03/05/2017
Naruto chap 606 03/05/2017
Naruto Chap 605 03/05/2017
Naruto Chap 604 03/05/2017
Naruto Chap 603 03/05/2017
Naruto Chap 602 03/05/2017
Naruto Chap 601 03/05/2017
Naruto Chap 600 03/05/2017
Naruto Chap 599 03/05/2017
Naruto chap 598 03/05/2017
Naruto Chap 597 03/05/2017
Naruto Chap 596 03/05/2017
Naruto Chap 595 03/05/2017
Naruto chap 594.5 03/05/2017
Naruto chap 594 03/05/2017
Naruto Chap 593 03/05/2017
Naruto Chap 592 03/05/2017
Naruto Chap 591 03/05/2017
Naruto Chap 590 03/05/2017
Naruto Chap 589 03/05/2017
Naruto chap 588 03/05/2017
Naruto Chap 587 03/05/2017
Naruto Chap 586 03/05/2017
Naruto Chap 585 03/05/2017
Naruto Chap 584 03/05/2017
Naruto Chap 583 03/05/2017
Naruto Chap 582 03/05/2017
Naruto Chap 581 03/05/2017
Naruto Chap 580 03/05/2017
Naruto Chap 579 03/05/2017
Naruto Chap 578 03/05/2017
Naruto Chap 577 03/05/2017
Naruto Chap 576 03/05/2017
Naruto Chap 575 03/05/2017
Naruto Chap 574 03/05/2017
Naruto Chap 573 03/05/2017
Naruto Chap 572 03/05/2017
Naruto Chap 571 03/05/2017
Naruto Chap 570 03/05/2017
Naruto Chap 569 03/05/2017
Naruto Chap 568 03/05/2017
Naruto Chap 567 03/05/2017
Naruto Chap 566 03/05/2017
Naruto Chap 565 03/05/2017
Naruto Chap 564 03/05/2017
Naruto Chap 563 03/05/2017
Naruto Chap 562 03/05/2017
Naruto Chap 561 03/05/2017
Naruto Chap 560 03/05/2017
Naruto Chap 559 03/05/2017
Naruto Chap 558 03/05/2017
Naruto Chap 557 03/05/2017
Naruto Chap 556 03/05/2017
Naruto Chap 555 03/05/2017
Naruto Chap 554 03/05/2017
Naruto Chap 553 03/05/2017
Naruto Chap 552 03/05/2017
Naruto Chap 551 03/05/2017
Naruto Chap 550 03/05/2017
Naruto Chap 549 03/05/2017
Naruto Chap 548 03/05/2017
Naruto Chap 547 03/05/2017
Naruto Chap 546 03/05/2017
Naruto Chap 545 03/05/2017
Naruto Chap 544 03/05/2017
Naruto Chap 543 03/05/2017
Naruto Chap 542 03/05/2017
Naruto Chap 541 03/05/2017
Naruto Chap 540 03/05/2017
Naruto Chap 539 03/05/2017
Naruto Chap 538 03/05/2017
Naruto Chap 537 03/05/2017
Naruto Chap 536 03/05/2017
Naruto Chap 535 03/05/2017
Naruto Chap 534 03/05/2017
Naruto Chap 533 03/05/2017
Naruto Chap 532 03/05/2017
Naruto Chap 531 03/05/2017
Naruto Chap 530 03/05/2017
Naruto Chap 529 03/05/2017
Naruto Chap 528 03/05/2017
Naruto Chap 527 03/05/2017
Naruto Chap 526 03/05/2017
Naruto Chap 525 03/05/2017
Naruto Chap 524 03/05/2017
Naruto Chap 523 03/05/2017
Naruto Chap 522 03/05/2017
Naruto Chap 521 03/05/2017
Naruto Chap 520 03/05/2017
Naruto chap 519.2 03/05/2017
Naruto chap 519.1 03/05/2017
Naruto Chap 519 03/05/2017
Naruto Chap 518 03/05/2017
Naruto Chap 517 03/05/2017
Naruto Chap 516 03/05/2017
Naruto Chap 515 03/05/2017
Naruto Chap 514 03/05/2017
Naruto Chap 513 03/05/2017
Naruto Chap 512 03/05/2017
Naruto Chap 511 03/05/2017
Naruto Chap 510 03/05/2017
Naruto Chap 509 03/05/2017
Naruto Chap 508 03/05/2017
Naruto Chap 507 03/05/2017
Naruto Chap 506 03/05/2017
Naruto Chap 505 03/05/2017
Naruto Chap 504 03/05/2017
Naruto Chap 503 03/05/2017
Naruto Chap 502 03/05/2017
Naruto Chap 501 03/05/2017
Naruto Chap 500 03/05/2017
Naruto Chap 499 03/05/2017
Naruto Chap 498 03/05/2017
Naruto Chap 497 03/05/2017
Naruto Chap 496 03/05/2017
Naruto Chap 495 03/05/2017
Naruto Chap 494 03/05/2017
Naruto Chap 493 03/05/2017
Naruto Chap 492 03/05/2017
Naruto Chap 491 03/05/2017
Naruto Chap 490 03/05/2017
Naruto Chap 489 03/05/2017
Naruto Chap 488 03/05/2017
Naruto Chap 487 03/05/2017
Naruto Chap 486 03/05/2017
Naruto Chap 485 03/05/2017
Naruto Chap 484 03/05/2017
Naruto Chap 483 03/05/2017
Naruto Chap 482 03/05/2017
Naruto Chap 481 03/05/2017
Naruto Chap 480 03/05/2017
Naruto Chap 479 03/05/2017
Naruto Chap 478 03/05/2017
Naruto Chap 477 03/05/2017
Naruto Chap 476 03/05/2017
Naruto Chap 475 03/05/2017
Naruto Chap 474 03/05/2017
Naruto Chap 473 03/05/2017
Naruto Chap 472 03/05/2017
Naruto Chap 471 03/05/2017
Naruto Chap 470 03/05/2017
Naruto Chap 469 03/05/2017
Naruto Chap 468 03/05/2017
Naruto Chap 467 03/05/2017
Naruto Chap 466 03/05/2017
Naruto Chap 465 03/05/2017
Naruto Chap 464 03/05/2017
Naruto Chap 463 03/05/2017
Naruto Chap 462 03/05/2017
Naruto Chap 461 03/05/2017
Naruto Chap 460 03/05/2017
Naruto Chap 459 03/05/2017
Naruto Chap 458 03/05/2017
Naruto Chap 457 03/05/2017
Naruto Chap 456 03/05/2017
Naruto Chap 455 03/05/2017
Naruto Chap 454 03/05/2017
Naruto Chap 453 03/05/2017
Naruto Chap 452 03/05/2017
Naruto Chap 451 03/05/2017
Naruto Chap 450 03/05/2017
Naruto Chap 449 03/05/2017
Naruto Chap 448 03/05/2017
Naruto Chap 447 03/05/2017
Naruto Chap 446 03/05/2017
Naruto Chap 445 03/05/2017
Naruto Chap 444 03/05/2017
Naruto Chap 443 03/05/2017
Naruto Chap 442 03/05/2017
Naruto Chap 441 03/05/2017
Naruto Chap 440 03/05/2017
Naruto Chap 439 03/05/2017
Naruto Chap 438 03/05/2017
Naruto Chap 437 03/05/2017
Naruto Chap 436 03/05/2017
Naruto Chap 435 03/05/2017
Naruto Chap 434 03/05/2017
Naruto Chap 433 03/05/2017
Naruto Chap 432 03/05/2017
Naruto Chap 431 03/05/2017
Naruto Chap 430 03/05/2017
Naruto Chap 429 03/05/2017
Naruto Chap 428 03/05/2017
Naruto Chap 427 03/05/2017
Naruto Chap 426 03/05/2017
Naruto Chap 425 03/05/2017
Naruto Chap 424 03/05/2017
Naruto Chap 423 03/05/2017
Naruto Chap 422 03/05/2017
Naruto Chap 421 03/05/2017
Naruto Chap 420 03/05/2017
Naruto Chap 419 03/05/2017
Naruto Chap 418 03/05/2017
Naruto Chap 417 03/05/2017
Naruto Chap 416 03/05/2017
Naruto Chap 415 03/05/2017
Naruto Chap 414 03/05/2017
Naruto Chap 413 03/05/2017
Naruto Chap 412 03/05/2017
Naruto Chap 411 03/05/2017
Naruto Chap 410 03/05/2017
Naruto Chap 409 03/05/2017
Naruto Chap 408 03/05/2017
Naruto Chap 407 03/05/2017
Naruto Chap 406 03/05/2017
Naruto Chap 405 03/05/2017
Naruto Chap 404 03/05/2017
Naruto Chap 403 03/05/2017
Naruto Chap 402 03/05/2017
Naruto Chap 401 03/05/2017
Naruto Chap 400 03/05/2017
Naruto Chap 399 03/05/2017
Naruto Chap 398 03/05/2017
Naruto Chap 397 03/05/2017
Naruto Chap 396 03/05/2017
Naruto Chap 395 03/05/2017
Naruto Chap 394 03/05/2017
Naruto Chap 393 03/05/2017
Naruto Chap 392 03/05/2017
Naruto Chap 391 03/05/2017
Naruto Chap 390 03/05/2017
Naruto Chap 389 03/05/2017
Naruto Chap 388 03/05/2017
Naruto Chap 387 03/05/2017
Naruto Chap 386 03/05/2017
Naruto Chap 385 03/05/2017
Naruto Chap 384 03/05/2017
Naruto Chap 383 03/05/2017
Naruto Chap 382 03/05/2017
Naruto Chap 381 03/05/2017
Naruto Chap 380 03/05/2017
Naruto Chap 379 03/05/2017
Naruto Chap 378 03/05/2017
Naruto Chap 377 03/05/2017
Naruto Chap 376 03/05/2017
Naruto Chap 375 03/05/2017
Naruto Chap 374 03/05/2017
Naruto Chap 373 03/05/2017
Naruto Chap 372 03/05/2017
Naruto Chap 371 03/05/2017
Naruto Chap 370 03/05/2017
Naruto Chap 369 03/05/2017
Naruto Chap 368 03/05/2017
Naruto Chap 367 03/05/2017
Naruto Chap 366 03/05/2017
Naruto Chap 365 03/05/2017
Naruto Chap 364 03/05/2017
Naruto Chap 363 03/05/2017
Naruto Chap 362 03/05/2017
Naruto Chap 361 03/05/2017
Naruto Chap 360 03/05/2017
Naruto Chap 359 03/05/2017
Naruto Chap 358 03/05/2017
Naruto Chap 357 03/05/2017
Naruto Chap 356 03/05/2017
Naruto Chap 355 03/05/2017
Naruto Chap 354 03/05/2017
Naruto Chap 353 03/05/2017
Naruto Chap 352 03/05/2017
Naruto Chap 351 03/05/2017
Naruto Chap 350 03/05/2017
Naruto Chap 349 03/05/2017
Naruto Chap 348 03/05/2017
Naruto Chap 347 03/05/2017
Naruto Chap 346 03/05/2017
Naruto Chap 345 03/05/2017
Naruto Chap 344 03/05/2017
Naruto Chap 343 03/05/2017
Naruto Chap 342 03/05/2017
Naruto Chap 341 03/05/2017
Naruto Chap 340 03/05/2017
Naruto Chap 339 03/05/2017
Naruto Chap 338 03/05/2017
Naruto Chap 337 03/05/2017
Naruto Chap 336 03/05/2017
Naruto Chap 335 03/05/2017
Naruto Chap 334 03/05/2017
Naruto Chap 333 03/05/2017
Naruto Chap 332 03/05/2017
Naruto Chap 331 03/05/2017
Naruto Chap 330 03/05/2017
Naruto Chap 329 03/05/2017
Naruto Chap 328 03/05/2017
Naruto Chap 327 03/05/2017
Naruto Chap 326 03/05/2017
Naruto Chap 325 03/05/2017
Naruto Chap 324 03/05/2017
Naruto Chap 323 03/05/2017
Naruto Chap 322 03/05/2017
Naruto Chap 321 03/05/2017
Naruto Chap 320 03/05/2017
Naruto Chap 319 03/05/2017
Naruto Chap 318 03/05/2017
Naruto Chap 317 03/05/2017
Naruto Chap 316 03/05/2017
Naruto Chap 315 03/05/2017
Naruto Chap 314 03/05/2017
Naruto Chap 313 03/05/2017
Naruto Chap 312 03/05/2017
Naruto Chap 311 03/05/2017
Naruto Chap 310 03/05/2017
Naruto Chap 309 03/05/2017
Naruto Chap 308 03/05/2017
Naruto Chap 307 03/05/2017
Naruto Chap 306 03/05/2017
Naruto Chap 305 03/05/2017
Naruto Chap 304 03/05/2017
Naruto Chap 303 03/05/2017
Naruto Chap 302 03/05/2017
Naruto Chap 301 03/05/2017
Naruto Chap 300 03/05/2017
Naruto Chap 299 03/05/2017
Naruto Chap 298 03/05/2017
Naruto Chap 297 03/05/2017
Naruto Chap 296 03/05/2017
Naruto Chap 295 03/05/2017
Naruto Chap 294 03/05/2017
Naruto Chap 293 03/05/2017
Naruto Chap 292 03/05/2017
Naruto Chap 291 03/05/2017
Naruto Chap 290 03/05/2017
Naruto Chap 289 03/05/2017
Naruto Chap 288 03/05/2017
Naruto Chap 287 03/05/2017
Naruto Chap 286 03/05/2017
Naruto Chap 285 03/05/2017
Naruto Chap 284 03/05/2017
Naruto Chap 283 03/05/2017
Naruto Chap 282 03/05/2017
Naruto Chap 281 03/05/2017
Naruto Chap 280 03/05/2017
Naruto Chap 279 03/05/2017
Naruto Chap 278 03/05/2017
Naruto Chap 277 03/05/2017
Naruto Chap 276 03/05/2017
Naruto Chap 275 03/05/2017
Naruto Chap 274 03/05/2017
Naruto Chap 273 03/05/2017
Naruto Chap 272 03/05/2017
Naruto Chap 271 03/05/2017
Naruto Chap 270 03/05/2017
Naruto Chap 269 03/05/2017
Naruto Chap 268 03/05/2017
Naruto Chap 267 03/05/2017
Naruto Chap 266 03/05/2017
Naruto Chap 265 03/05/2017
Naruto Chap 264 03/05/2017
Naruto Chap 263 03/05/2017
Naruto Chap 262 03/05/2017
Naruto Chap 261 03/05/2017
Naruto Chap 260 03/05/2017
Naruto Chap 259 03/05/2017
Naruto Chap 258 03/05/2017
Naruto Chap 257 03/05/2017
Naruto Chap 256 03/05/2017
Naruto Chap 255 03/05/2017
Naruto Chap 254 03/05/2017
Naruto Chap 253 03/05/2017
Naruto Chap 252 03/05/2017
Naruto Chap 251 03/05/2017
Naruto Chap 250 03/05/2017
Naruto Chap 249 03/05/2017
Naruto Chap 248 03/05/2017
Naruto Chap 247 03/05/2017
Naruto Chap 246 03/05/2017
Naruto Chap 245 03/05/2017
Naruto Chap 244 03/05/2017
Naruto Chap 243 03/05/2017
Naruto Chap 242 03/05/2017
Naruto Chap 241 03/05/2017
Naruto Chap 240 03/05/2017
Naruto Chap 239 03/05/2017
Naruto Chap 238 03/05/2017
Naruto Chap 237 03/05/2017
Naruto Chap 236 03/05/2017
Naruto Chap 235 03/05/2017
Naruto Chap 234 03/05/2017
Naruto Chap 233 03/05/2017
Naruto Chap 232 03/05/2017
Naruto Chap 231 03/05/2017
Naruto Chap 230 03/05/2017
Naruto Chap 229 03/05/2017
Naruto Chap 228 03/05/2017
Naruto Chap 227 03/05/2017
Naruto Chap 226 03/05/2017
Naruto Chap 225 03/05/2017
Naruto Chap 224 03/05/2017
Naruto Chap 223 03/05/2017
Naruto Chap 222 03/05/2017
Naruto Chap 221 03/05/2017
Naruto Chap 220 03/05/2017
Naruto Chap 219 03/05/2017
Naruto Chap 218 03/05/2017
Naruto Chap 217 03/05/2017
Naruto Chap 216 03/05/2017
Naruto Chap 215 03/05/2017
Naruto Chap 214 03/05/2017
Naruto Chap 213 03/05/2017
Naruto Chap 212 03/05/2017
Naruto Chap 211 03/05/2017
Naruto Chap 210 03/05/2017
Naruto Chap 209 03/05/2017
Naruto Chap 208 03/05/2017
Naruto Chap 207 03/05/2017
Naruto Chap 206 03/05/2017
Naruto Chap 205 03/05/2017
Naruto Chap 204 03/05/2017
Naruto Chap 203 03/05/2017
Naruto Chap 202 03/05/2017
Naruto Chap 201 03/05/2017
Naruto Chap 200 03/05/2017
Naruto Chap 199 03/05/2017
Naruto Chap 198 03/05/2017
Naruto Chap 197 03/05/2017
Naruto Chap 196 03/05/2017
Naruto Chap 195 03/05/2017
Naruto Chap 194 03/05/2017
Naruto Chap 193 03/05/2017
Naruto Chap 192 03/05/2017
Naruto Chap 191 03/05/2017
Naruto Chap 190 03/05/2017
Naruto Chap 189 03/05/2017
Naruto Chap 188 03/05/2017
Naruto Chap 187 03/05/2017
Naruto Chap 186 03/05/2017
Naruto Chap 185 03/05/2017
Naruto Chap 184 03/05/2017
Naruto Chap 183 03/05/2017
Naruto Chap 182 03/05/2017
Naruto Chap 181 03/05/2017
Naruto Chap 180 03/05/2017
Naruto Chap 179 03/05/2017
Naruto Chap 178 03/05/2017
Naruto Chap 178 03/05/2017
Naruto Chap 177 03/05/2017
Naruto Chap 176 03/05/2017
Naruto Chap 175 03/05/2017
Naruto Chap 174 03/05/2017
Naruto Chap 173 03/05/2017
Naruto Chap 172 03/05/2017
Naruto Chap 171 03/05/2017
Naruto Chap 170 03/05/2017
Naruto Chap 169 03/05/2017
Naruto Chap 168 03/05/2017
Naruto Chap 167 03/05/2017
Naruto Chap 166 03/05/2017
Naruto Chap 166 03/05/2017
Naruto Chap 165 03/05/2017
Naruto Chap 164 03/05/2017
Naruto Chap 163 03/05/2017
Naruto Chap 162 03/05/2017
Naruto Chap 161 03/05/2017
Naruto Chap 160 03/05/2017
Naruto Chap 159 03/05/2017
Naruto Chap 158 03/05/2017
Naruto Chap 157 03/05/2017
Naruto Chap 156 03/05/2017
Naruto Chap 155 03/05/2017
Naruto Chap 154 03/05/2017
Naruto Chap 153 03/05/2017
Naruto Chap 152 03/05/2017
Naruto Chap 151 03/05/2017
Naruto Chap 150 03/05/2017
Naruto Chap 149 03/05/2017
Naruto Chap 148 03/05/2017
Naruto Chap 147 03/05/2017
Naruto Chap 146 03/05/2017
Naruto Chap 145 03/05/2017
Naruto Chap 144 03/05/2017
Naruto Chap 143 03/05/2017
Naruto Chap 142 03/05/2017
Naruto Chap 141 03/05/2017
Naruto Chap 140 03/05/2017
Naruto Chap 139 03/05/2017
Naruto Chap 138 03/05/2017
Naruto Chap 137 03/05/2017
Naruto Chap 136 03/05/2017
Naruto Chap 135 03/05/2017
Naruto Chap 134 03/05/2017
Naruto Chap 133 03/05/2017
Naruto Chap 132 03/05/2017
Naruto Chap 131 03/05/2017
Naruto Chap 130 03/05/2017
Naruto Chap 129 03/05/2017
Naruto Chap 128 03/05/2017
Naruto Chap 127 03/05/2017
Naruto Chap 126 03/05/2017
Naruto Chap 125 03/05/2017
Naruto Chap 124 03/05/2017
Naruto Chap 123 03/05/2017
Naruto Chap 122 03/05/2017
Naruto Chap 121 03/05/2017
Naruto Chap 120 03/05/2017
Naruto Chap 119 03/05/2017
Naruto Chap 118 03/05/2017
Naruto Chap 117 03/05/2017
Naruto Chap 116 03/05/2017
Naruto Chap 115 03/05/2017
Naruto Chap 114 03/05/2017
Naruto Chap 113 03/05/2017
Naruto Chap 112 03/05/2017
Naruto Chap 111 03/05/2017
Naruto Chap 110 03/05/2017
Naruto Chap 109 03/05/2017
Naruto Chap 108 03/05/2017
Naruto Chap 107 03/05/2017
Naruto Chap 106 03/05/2017
Naruto Chap 105 03/05/2017
Naruto Chap 104 03/05/2017
Naruto Chap 103 03/05/2017
Naruto Chap 102 03/05/2017
Naruto Chap 101 03/05/2017
Naruto Chap 100 03/05/2017
Naruto Chap 99 03/05/2017
Naruto Chap 98 03/05/2017
Naruto Chap 97 03/05/2017
Naruto Chap 96 03/05/2017
Naruto Chap 95 03/05/2017
Naruto Chap 94 03/05/2017
Naruto Chap 93 03/05/2017
Naruto Chap 92 03/05/2017
Naruto Chap 91 03/05/2017
Naruto Chap 90 03/05/2017
Naruto Chap 89 03/05/2017
Naruto Chap 88 03/05/2017
Naruto Chap 87 03/05/2017
Naruto Chap 86 03/05/2017
Naruto Chap 85 03/05/2017
Naruto Chap 84 03/05/2017
Naruto Chap 83 03/05/2017
Naruto Chap 82 03/05/2017
Naruto Chap 81 03/05/2017
Naruto Chap 80 03/05/2017
Naruto Chap 79 03/05/2017
Naruto Chap 78 03/05/2017
Naruto Chap 77 03/05/2017
Naruto Chap 76 03/05/2017
Naruto Chap 75 03/05/2017
Naruto Chap 74 03/05/2017
Naruto Chap 73 03/05/2017
Naruto Chap 72 03/05/2017
Naruto Chap 71 03/05/2017
Naruto Chap 70 03/05/2017
Naruto Chap 69 03/05/2017
Naruto Chap 68 03/05/2017
Naruto Chap 67 03/05/2017
Naruto Chap 66 03/05/2017
Naruto Chap 65 03/05/2017
Naruto Chap 64 03/05/2017
Naruto Chap 63 03/05/2017
Naruto Chap 62 03/05/2017
Naruto Chap 61 03/05/2017
Naruto Chap 60 03/05/2017
Naruto Chap 59 03/05/2017
Naruto Chap 58 03/05/2017
Naruto Chap 57 03/05/2017
Naruto Chap 56 03/05/2017
Naruto Chap 55 03/05/2017
Naruto Chap 54 03/05/2017
Naruto Chap 53 03/05/2017
Naruto Chap 52 03/05/2017
Naruto Chap 51 03/05/2017
Naruto Chap 50 03/05/2017
Naruto Chap 49 03/05/2017
Naruto Chap 48 03/05/2017
Naruto Chap 47 03/05/2017
Naruto Chap 46 03/05/2017
Naruto Chap 45 03/05/2017
Naruto Chap 44 03/05/2017
Naruto Chap 43 03/05/2017
Naruto Chap 42 03/05/2017
Naruto Chap 41 03/05/2017
Naruto Chap 40 03/05/2017
Naruto Chap 39 03/05/2017
Naruto Chap 38 03/05/2017
Naruto Chap 37 03/05/2017
Naruto Chap 36 03/05/2017
Naruto Chap 35 03/05/2017
Naruto Chap 34 03/05/2017
Naruto Chap 33 03/05/2017
Naruto Chap 32 03/05/2017
Naruto Chap 31 03/05/2017
Naruto Chap 30 03/05/2017
Naruto Chap 29 03/05/2017
Naruto Chap 28 03/05/2017
Naruto Chap 27 03/05/2017
Naruto Chap 26 03/05/2017
Naruto Chap 25 03/05/2017
Naruto Chap 24 03/05/2017
Naruto Chap 23 03/05/2017
Naruto Chap 22 03/05/2017
Naruto Chap 21 03/05/2017
Naruto Chap 20 03/05/2017
Naruto Chap 19 03/05/2017
Naruto Chap 18 03/05/2017
Naruto Chap 17 03/05/2017
Naruto Chap 16 03/05/2017
Naruto Chap 15 03/05/2017
Naruto Chap 14 03/05/2017
Naruto Chap 13 03/05/2017
Naruto Chap 12 03/05/2017
Naruto Chap 11 03/05/2017
Naruto Chap 10 03/05/2017
Naruto Chap 9 03/05/2017
Naruto Chap 8 03/05/2017
Naruto Chap 7 03/05/2017
Naruto Chap 6 03/05/2017
Naruto chap 5 03/05/2017
Naruto Chap 4 03/05/2017
Naruto chap 3 03/05/2017
Naruto Chap 2 03/05/2017
Naruto Chap 1 03/05/2017