MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

[x]
RELIFE
 • RELIFE

 • Điểm trung bình : 6.13
  Đánh giá :8

 • Tác Giả: Yayoi Sou
 • Tình Trạng: Đang cập nhật
 • Nguồn: TT8
 • Nhóm dịch: TruyenTranhTuan
 • Lượt Xem: 75054
 • Thể Loại: School life
 • Theo dõi: 22
 • Theo dõi
 • Đọc chapter mới nhất

NỘI DUNG : Câu chuyện kể về Kaizaki Arata, 27 tuổi, FA, thất nghiệp do toạch vòng phỏng vấn việc làm. Cuộc đời anh thay đổi khi anh gặp Yoake Ryou của viện nghiên cứu ReLIFE. Yoake đã đưa cho Kaizaki 1 viên thuốc giúp anh trở về lúc anh 17 tuổi ( na ná ATPX 4869 :v ) để làm lại cuộc đời, rồi thì bla bla chuyện xảy đến.

Tên chương Ngày Đăng
ReLife chap 203 03/12/2017
ReLife chap 202 03/12/2017
ReLife chap 201 03/12/2017
ReLife chap 200 03/12/2017
ReLife chap 199 03/12/2017
ReLife chap 198 03/12/2017
ReLife chap 197 03/12/2017
ReLife chap 196 03/12/2017
ReLife chap 195 03/12/2017
ReLife chap 194 03/12/2017
ReLife chap 193 03/12/2017
ReLife chap 192 03/12/2017
ReLife chap 191 03/12/2017
ReLife chap 189 03/12/2017
ReLife chap 188 03/12/2017
ReLife chap 187 03/12/2017
ReLife chap 186 03/12/2017
ReLife chap 185 03/12/2017
ReLife chap 184 03/12/2017
ReLife chap 183 03/12/2017
ReLife chap 182 03/12/2017
ReLife chap 181 03/12/2017
ReLife chap 180 03/12/2017
ReLife chap 179 03/12/2017
ReLife Chap 178 03/12/2017
ReLife Chapter 177 03/12/2017
ReLife Chapter 176 03/12/2017
ReLife Chapter 175 03/12/2017
ReLife Chapter 174 23/04/2017
ReLife Chapter 173 03/04/2017
ReLife Chap 172 27/03/2017
ReLife Chap 171 20/03/2017
ReLife Chap 170 12/03/2017
ReLife Chap 169 06/03/2017
RELIFE Chap 138 03/08/2016
ReLife Chap 136 25/07/2016
ReLife Chap 135 22/07/2016
ReLife Chap 132 14/07/2016
ReLife Chap 131 14/07/2016
ReLife Chap 130 12/07/2016
ReLife Chap 129 12/07/2016
ReLife Chap 128 12/07/2016
ReLIFE Chap 127 11/07/2016
ReLIFE Chap 126 10/07/2016
ReLIFE Chap 125 01/07/2016
ReLIFE Chap 124 01/07/2016
ReLIFE Chap 123 01/07/2016
ReLIFE Chap 122 01/07/2016
ReLIFE Chap 121 01/07/2016
ReLIFE Chap 120 01/07/2016
ReLIFE Chap 119 01/07/2016
ReLIFE Chap 118 01/07/2016
ReLIFE Chap 117 01/07/2016
ReLIFE Chap 116 01/07/2016
ReLIFE Chap 115 01/07/2016
ReLIFE Chap 114 01/07/2016
ReLIFE Chap 113 01/07/2016
ReLIFE Chap 112 01/07/2016
ReLIFE Chap 111 01/07/2016
ReLIFE Chap 110 01/07/2016
ReLIFE Chap 109 01/07/2016
ReLIFE Chap 108 01/07/2016
ReLIFE Chap 107 01/07/2016
ReLIFE Chap 106 01/07/2016
ReLIFE Chap 105 01/07/2016
ReLIFE Chap 104 01/07/2016
ReLIFE Chap 103 01/07/2016
ReLIFE Chap 102 01/07/2016
ReLIFE Chap 101 01/07/2016
ReLIFE Chap 100 01/07/2016
ReLIFE Chap 99 01/07/2016
ReLIFE Chap 98 01/07/2016
ReLIFE Chap 97 01/07/2016
ReLIFE Chap 96 01/07/2016
ReLIFE Chap 95 01/07/2016
ReLIFE Chap 94 01/07/2016
ReLIFE Chap 93 01/07/2016
ReLIFE Chap 92 01/07/2016
ReLIFE Chap 91 01/07/2016
ReLIFE Chap 90 01/07/2016
ReLIFE Chap 89 01/07/2016
ReLIFE Chap 88 01/07/2016
ReLIFE Chap 87 01/07/2016
ReLIFE Chap 86 01/07/2016
ReLIFE Chap 85 01/07/2016
ReLIFE Chap 84 01/07/2016
ReLIFE Chap 83 01/07/2016
ReLIFE Chap 82 01/07/2016
ReLIFE Chap 81 01/07/2016
ReLIFE Chap 80 01/07/2016
ReLIFE Chap 79 01/07/2016
ReLIFE Chap 78 01/07/2016
ReLIFE Chap 77 01/07/2016
ReLIFE Chap 76 01/07/2016
ReLIFE Chap 75 01/07/2016
ReLIFE Chap 74 01/07/2016
ReLIFE Chap 73 01/07/2016
ReLIFE Chap 72 01/07/2016
ReLIFE Chap 71 01/07/2016
ReLIFE Chap 70 01/07/2016
ReLIFE Chap 69 01/07/2016
ReLIFE Chap 68 01/07/2016
ReLIFE Chap 67 01/07/2016
ReLIFE Chap 66 01/07/2016
ReLIFE Chap 65 01/07/2016
ReLIFE Chap 64 01/07/2016
ReLIFE Chap 63 01/07/2016
ReLIFE Chap 62 01/07/2016
ReLIFE Chap 61 01/07/2016
ReLIFE Chap 60 01/07/2016
ReLIFE Chap 59 01/07/2016
ReLIFE Chap 58 01/07/2016
ReLIFE Chap 57 01/07/2016
ReLIFE Chap 56 01/07/2016
ReLIFE Chap 55 01/07/2016
ReLIFE Chap 54 01/07/2016
ReLIFE Chap 53 01/07/2016
ReLIFE Chap 52 01/07/2016
ReLIFE Chap 51 01/07/2016
ReLIFE Chap 50 01/07/2016
ReLIFE Chap 49 01/07/2016
ReLIFE Chap 48 01/07/2016
ReLIFE Chap 47 01/07/2016
ReLIFE Chap 46 01/07/2016
ReLIFE Chap 45 01/07/2016
ReLIFE Chap 44 01/07/2016
ReLIFE Chap 43 01/07/2016
ReLIFE Chap 42 01/07/2016
ReLIFE Chap 41 01/07/2016
ReLIFE Chap 40 01/07/2016
ReLIFE Chap 39 01/07/2016
ReLIFE Chap 38 01/07/2016
ReLIFE Chap 37 01/07/2016
ReLIFE Chap 36 01/07/2016
ReLIFE Chap 35 01/07/2016
ReLIFE Chap 34 01/07/2016
ReLIFE Chap 33 01/07/2016
ReLIFE Chap 32 01/07/2016
ReLIFE Chap 31 01/07/2016
ReLIFE Chap 30 01/07/2016
ReLIFE Chap 29 01/07/2016
ReLIFE Chap 28 01/07/2016
ReLIFE Chap 27 01/07/2016
ReLIFE Chap 26 01/07/2016
ReLIFE Chap 25 01/07/2016
ReLIFE Chap 24 01/07/2016
ReLIFE Chap 23 01/07/2016
ReLIFE Chap 22 01/07/2016
ReLIFE Chap 21 01/07/2016
ReLIFE Chap 20 01/07/2016
ReLIFE Chap 19 01/07/2016
ReLIFE Chap 18 01/07/2016
ReLIFE Chap 17 01/07/2016
ReLIFE Chap 16 01/07/2016
ReLIFE Chap 15 01/07/2016
ReLIFE Chap 14 01/07/2016
ReLIFE Chap 13 01/07/2016
ReLIFE Chap 12 01/07/2016
ReLIFE Chap 11 01/07/2016
ReLIFE Chap 10 01/07/2016
ReLIFE Chap 9 01/07/2016
ReLIFE Chap 8 01/07/2016
ReLIFE Chap 7 01/07/2016
ReLIFE Chap 6 01/07/2016
ReLIFE Chap 5 01/07/2016
ReLIFE Chap 4 01/07/2016
ReLIFE Chap 3 01/07/2016
ReLIFE Chap 2 01/07/2016
ReLIFE Chap 1 01/07/2016