MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

The Gamer

NỘI DUNG : Điều gì sẽ xảy ra nếu thế giới của bạn đột nhiên biến thành một trò chơi? Nếu bạn có thể lên cấp và nâng cao số liệu thống kê của bạn? Một cuộc phiêu lưu của một trò-chơi-cuộc-sống

Tên chương Ngày Đăng
The Gamer Chap 215 16/03/2018
The Gamer Chap 214 08/03/2018
The Gamer Chap 213 03/03/2018
The Gamer Chap 212 23/02/2018
The Gamer Chap 211 17/02/2018
The Gamer Chap 210 17/02/2018
The Gamer Chap 209 02/02/2018
The Gamer Chap 208 26/01/2018
The Gamer Chap 207 26/01/2018
The Gamer Chap 206 21/01/2018
The Gamer Chap 205 15/01/2018
The gamer chap 204 06/01/2018
The Gamer Chap 203 01/01/2018
The Gamer Chap 202 26/12/2017
The Gamer Chap 201 16/12/2017
The Gamer Chap 200 01/12/2017
The Gamer Chap 199 25/11/2017
The Gamer Chap 198 25/11/2017
The Gamer Chap 195 22/09/2017
The Gamer Chap 190 18/08/2017
The Gamer Chap 187 28/07/2017
The Gamer Chap 186 21/07/2017
The Gamer Chap 185 14/07/2017
The Gamer Chap 182 23/06/2017
The Gamer Chap 142 07/10/2016
The Gamer Chap 141 30/09/2016
The Gamer Chap 140 23/09/2016
The Gamer Chap 138 09/09/2016
The Gamer Chap 136 18/07/2016
The Gamer Chap 135 14/07/2016
The Gamer Chap 134 09/07/2016
The Gamer Chap 133 09/07/2016
The Gamer Chap 132 08/07/2016
The Gamer Chap 131 01/07/2016
The Gamer Chap 130 24/06/2016
The Gamer Chap 129 17/06/2016
The Gamer Chap 128 10/06/2016
The Gamer Chap 127 03/06/2016
The Gamer Chap 126 27/05/2016
The Gamer Chap 125 20/05/2016
The Gamer Chap 124 14/05/2016
The Gamer Chap 123 11/03/2016
The Gamer Chap 122 04/03/2016
The Gamer Chap 121 26/02/2016
The Gamer Chap 120 20/02/2016
The Gamer Chap 119 12/02/2016
The gamer chap 118 09/02/2016
The Gamer Chap 117 29/01/2016
The Gamer Chap 116 22/01/2016
The Gamer Chap 115 15/01/2016
The gamer chap 114 08/01/2016
The Gamer Chap 113 25/12/2015
The Gamer Chap 112 18/12/2015
The Gamer Chap 111 11/12/2015
The Gamer Chap 110 09/12/2015
The Gamer Chap 109 27/11/2015
The Gamer Chap 108 20/11/2015
The Gamer Chap 107 13/11/2015
The Gamer Chap 106 06/11/2015
The gamer chap 105 30/10/2015
The Gamer Chap 104 23/10/2015
The Gamer Chap 103 16/10/2015
The Gamer Chap 102 09/10/2015
The Gamer Chap 101 02/10/2015
The Gamer Chap 100 25/09/2015
The Gamer Chap 99 18/09/2015
The gamer chap 98 11/09/2015
The Gamer Chap 97 04/09/2015
The Gamer Chap 96 28/08/2015
The Gamer Chap 95 21/08/2015
The Game Chap 94 14/08/2015
The Gamer Chap 93 07/08/2015
The Gamer Chap 92 31/07/2015
The Gamer Chap 91 24/07/2015
The gamer chap 90 21/07/2015
The gamer chap 89 21/07/2015
The gamer chap 88 21/07/2015
The gamer chap 87 21/07/2015
The gamer chap 86.5 21/07/2015
The gamer chap 86 21/07/2015
The gamer chap 85 21/07/2015
The gamer chap 84 21/07/2015
The gamer chap 83 21/07/2015
The gamer chap 82 21/07/2015
The gamer chap 81 21/07/2015
The gamer chap 80 21/07/2015
The gamer chap 79 21/07/2015
The gamer chap 78 21/07/2015
The gamer chap 77 21/07/2015
The gamer chap 76 21/07/2015
The gamer chap 75 21/07/2015
The gamer chap 74 21/07/2015
The gamer chap 73 21/07/2015
The gamer chap 72 21/07/2015
The gamer chap 71 21/07/2015
The gamer chap 70 21/07/2015
The gamer chap 69 21/07/2015
The gamer chap 68 21/07/2015
The gamer chap 67 21/07/2015
The gamer chap 66 21/07/2015
The gamer chap 65 21/07/2015
The gamer chap 64 21/07/2015
The gamer chap 63 21/07/2015
The gamer chap 62 21/07/2015
The gamer chap 61 21/07/2015
The gamer chap 60 21/07/2015
The gamer chap 59 21/07/2015
The gamer chap 58 21/07/2015
The gamer chap 57 21/07/2015
The gamer chap 56 21/07/2015
The gamer chap 55 21/07/2015
The gamer chap 54 21/07/2015
The gamer chap 53 21/07/2015
The gamer chap 52 21/07/2015
The gamer chap 51 21/07/2015
The gamer chap 50 21/07/2015
The gamer chap 49 21/07/2015
The gamer chap 48 21/07/2015
The gamer chap 47 21/07/2015
The gamer chap 46 21/07/2015
The gamer chap 45 21/07/2015
The gamer chap 44 21/07/2015
The gamer chap 43 21/07/2015
The gamer chap 42 21/07/2015
The gamer chap 41 21/07/2015
The gamer chap 40 21/07/2015
The gamer chap 39 21/07/2015
The gamer chap 38 21/07/2015
The gamer chap 37 21/07/2015
The gamer chap 36 21/07/2015
The gamer chap 35 21/07/2015
The gamer chap 34 21/07/2015
The gamer chap 33 21/07/2015
The gamer chap 32 21/07/2015
The gamer chap 31 21/07/2015
The gamer chap 30 21/07/2015
The gamer chap 29 21/07/2015
The gamer chap 28 21/07/2015
The gamer chap 27 21/07/2015
The gamer chap 26 21/07/2015
The gamer chap 25 21/07/2015
The gamer chap 24 21/07/2015
The gamer chap 23 21/07/2015
The gamer chap 22 21/07/2015
The gamer chap 21 21/07/2015
The gamer chap 20 21/07/2015
The gamer chap 19 21/07/2015
The gamer chap 18 21/07/2015
The gamer chap 17 21/07/2015
The gamer chap 16 21/07/2015
The gamer chap 15 21/07/2015
The gamer chap 14 21/07/2015
The gamer chap 13 21/07/2015
The gamer chap 12 21/07/2015
The gamer chap 11 21/07/2015
The gamer chap 10 21/07/2015
The gamer chap 9 21/07/2015
The gamer chap 8 21/07/2015
The gamer chap 7 21/07/2015
The gamer chap 6 21/07/2015
The gamer chap 5 21/07/2015
The gamer chap 4 21/07/2015
The gamer chap 3 21/07/2015
The gamer chap 2 21/07/2015
The gamer chap 1 21/07/2015